preskoči na sadržaj

Umjetnička škola Franje Lučića

 > Naslovnica
Božić 2020.
OBAVIJEST O ORGANIZACIJI NASTAVE U PERIODU OD 21. DO 23. PROSINCA 2020.

U periodu od 21. do 23. prosinca nastava svih predmeta glazbenih i plesnih odjela odvijat će se na daljinu.

 

PROTOKOL

O POSTUPANJU U VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19

OPĆE ODREDBE

Predmet protokola

Članak 1.

Ovim Protokolom uređuje se postupanje učenika, njihovih roditelja (skrbnika) i zaposlenika Umjetničke škole Franje Lučića za vrijeme epidemije COVID-19.

Članak 2.

Nastava u školi za vrijeme epidemije COVID-19 odvija se prema modelu A (nastava u školi) te, u posebnim slučajevima, modelu B (nastava dijelom u školi, dijelom na daljinu).

Članak 3.

Učenici, zaposlenici te druge osobe obavezno na ulazu u školu dezinficiraju ruke.

Članak 4.

Prilikom ulaska u školu te kretanja zajedničkim prostorima škole svi učenici, zaposlenici i druge osobe dužni su koristiti medicinsku ili platnenu masku tako da njome prekriju nos i usta.

Članak 5.

Prilikom ulaska, izlaska i kretanja po školi svi učenici, zaposlenici, kao i druge osobe dužni su držati razmak od najmanje 1,5 m.

Članak 6.

Zabranjeno je zadržavanje unutar škole po završetku nastave i radnog vremena.

UČENICI

Članak 7.

Roditelji su dužni izmjeriti djetetu tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u školu.

 U slučaju povišene tjelesne temperature djeteta roditelji ne smiju dovoditi niti uputiti dijete u školu.

O slučaju iz stavka 2. ovoga članka roditelji su dužni bez odgode obavijestiti predmetnog nastavnika i dalje postupiti prema Uputama MZO.

Članak 8.

Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta dovodi dijete do ulaza u školu i ne ulazi u prostorije škole.

U školu učenici ulaze i izlaze sami.

Članak 9.

Roditelji ne dovode dijete u školu ukoliko dijete:

  • ima simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)
  • ima izrečenu mjeru samoizolacije
  • ima saznanja da je zaraženo s COVID-19.

Članak 10.

U slučaju da učenik razvije simptome bolesti tijekom nastave, škola će odmah pozvati roditelja i izolirati učenika u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja.

RODITELJI

Članak 11.

Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ne ulazi u školu.

Roditelj može ući u školu u slučaju kada:

  • ima prethodno dogovoren termin sastanka i tada uz obvezno nošenje maske,
  • dolazi na nastup svog djeteta.

Članak 12.

Roditelj ne smije doći u školu ako:

  • ima simptome zarazne bolesti ( povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje )
  • ima izrečenu mjeru samoizolacije
  • ima saznanja da je zaražen s COVID-19.

ZAPOSLENICI

Članak 13.

Svi zaposlenici obavezni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao.

U slučaju povišene tjelesne temperature zaposlenik ne dolazi na posao već se javlja telefonom ravnatelju i/ili tajniku (zaposlenici odjela za ples i voditeljici odjela) i izabranom liječniku.

U slučaju da zaposlenik razvije simptome bolesti tijekom radnog vremena, odmah napušta školu uz obavijest ravnatelju i/ili tajniku (zaposlenici odjela za ples i voditeljici odjela).

NASTAVNICI

Članak 14.

Nastavnici su dužni provjetravati učionice prije dolaska i nakon odlaska učenika u individualnoj i grupnoj nastavi.

Dezinfekcija dodirnih površina u učionici tijekom nastave obveza su nastavnika.

RAVNATELJSTVO, TAJNIŠTVO, RAČUNOVODSTVO

Članak 15.

Sve poslove vezane za ravnateljstvo,  tajništvo i računovodstvo, a koji se ne mogu riješiti na daljinu, roditelj prethodno dogovara putem telefona ili mail adresa objavljenih na mrežnoj stranici škole.

POMOĆNO I TEHNIČKO OSOBLJE

Članak 16.

Pomoćno i tehničko osoblje provjetrava sve prostorije po dolasku u jutarnju smjenu, prije odlaska iz jutarnje smjene i prije odlaska iz poslijepodnevne smjene.

Pomoćno i tehničko osoblje čisti i dezinficira korištene površine i prostorije prije početka jutarnje smjene, po završetku jutarnje smjene i po završetku individualne ili grupne nastave te prije početka i po završetku rada ravnateljstva, tajništva i računovodstva.

Pomoćno osoblje dezinficira korištene površine u plesnim dvoranama u stanci između nastave različitih odjeljenja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Škola je dužna osigurati dezinfekcijska sredstva, sredstva za čišćenje, sapun i papirnate ručnike.

Članak 18.

Ovaj Protokol stupa na snagu danom donošenja.

Protokol je na snazi  do okončanja epidemije COVID -19.


                                                                                                            

Priloženi dokumenti:
200903 USFL Protokol COVID-19.pdf

SKUPNO MUZICIRANJE (ZBOR, ORKESTAR) - VAŽNA OBAVIJEST

Svi učenici osnovne glazbene škole od 3. razreda na dalje obvezni su pohađati nastavu skupnog muziciranja - u pravilu zbor ili orkestar, iznimno komornu glazbu.

Učenicima osnovne glazbene škole sa mjestom stanovanja izvan Velike Gorice može temeljem pismene zamolbe predane u tajništvo škole odlukom Nastavničkog vijeća biti kao ispunjenje ove obveze priznato pohađanje skupnog muziciranja u drugoj školi (u pravilu zbora općeobrazovne škole, iznimno kakva drugog oblika skupnog muziciranja). Učenicima osnovne glazbene škole s mjestom stanovanja izvan Velike Gorice čije druge škole neće u uvjetima epidemije COVID-19 organizirati vannastavnu aktivnost zbor ili kakav drugi oblik skupnog muziciranja može odlukom Nastavničkog vijeća temeljem dokumentirane molbe (potvrda druge škole o nepostojanju skupnog muziciranja) biti odobren predmetni ispit iz predmeta Zbor ili Orkestar.

Zamolbe u tu svrhu, uz priloženu obaveznu potvrdu o sudjelovanju u skupnom muziciranju izvan Umjetničke škole, zaprimaju se

najkasnije 30. rujna do 14 sati.

Učenici za koje je ili će biti podnesena zamolba obvezni su se javiti voditeljima zbora ili orkestra u Umjetničkoj školi u vremenu prve probe (prema naknadnoj objavi), kako bi bili evidentirani.

OBAVIJEST O PODIZANJU SVJEDODŽBI

S obzirom na opasnost od zaraze korona virusom, preporučujemo učenicima koji nastavljaju svoje već započeto osnovno, pripremno ili srednje obrazovanje u Umjetničkoj školi Franje Lučića da svoje svjedodžbe podignu početkom nastavne godine kod nastavnika temeljnog predmeta, .

Učenici kojima su svjedodžbe potrebne  mogu ih od 19. kolovoza podići svakim radnim danom od 10 do 13 sati u knjižnici Škole.

Molimo učenike i roditelje da pri ulazu u zgradu škole dezinficiraju ruke, a unutar škole koriste zaštitne maske. Također molimo da u zgradu ulaze u skupinama od najviše pet osoba te da u zgradi i ispred nje održavaju razmak od 2 metra.


 

vijesti

NAKNADNI ROK UPISA 1. RAZREDA PRIPREMNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA: 4. - 21. RUJNA

Autor: Administrator , 4. 9. 2020. 22:51

Sukladno točki XX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., učenici koji nisu ostvarili pravo upisa u ljetnom ili jesensko upisnom roku ili oni koji se nisu u ljetnom i jesenskom roku prijavljivali za upis, mogu se prijaviti za upis u naknadnom roku u srednju školu u program obrazovanja u kojem je nakon jesenskoga upisnoga roka ostalo slobodnih mjesta (objava slobodnih mjesta dostupna je na www.upisi.hr ). 


Učenici moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole. U školama u kojima je to uvjet za upis, moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti. Škola za te učenike organizira provjeru na dan dostave dokumentacije. Učenici se u naknadnom roku prijavljuju i upisuju u srednjoj školi u razdoblju od 4. do 21. rujna 2020. godine. Potrebno je osobno ili elektronički srednjoj školi dostaviti pisani zahtjev učenika za upis u školu te svu potrebnu dokumentaciju - potom se ispisuje upisnica, roditelj/skrbnik i učenik je potpisuju i nakon toga se ispunjavanje i toga uvjeta označuje u sustavu i učenik je upisan u srednju školu. Postupak upisa na naknadnom roku moguće je napraviti osobno u školi ili elektronički putem, ovisno o dogovoru učenika sa srednjom školu u koju je podnio pisani zahtjev za upis.

Kandidati koji osnovnoškolsko obrazovanje završavaju izvan obrazovnoga sustava RH, kandidati koji žele nastaviti srednjoškolsko obrazovanje te kandidati koji su osnovnoškolsko obrazovanje završili u institucijama za obrazovanje odraslih, a nisu ispunili registracijski obrazac na ljetnom ili jesenskom roku trebaju se prije dolaska u školu javiti Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na e-mail srednja@azvo.hr ili na broj telefona 01/6274-849. 

Učenici koji prijavljuju paralelne umjetničke (glazbene ili plesne) programe, a umjetnička škola ih nije u ljetnom ili jesenskom roku aktivirala u sustavu (ako jest, ponovna aktivacija nije potrebna, neovisno prijavljuju li u naknadom roku program u drugoj ili istoj školi), moraju od umjetničke škole zatražiti aktivaciju, a zatim se može izvršiti prijava.

[više]

DOSTAVA POTPISANIH UPISNICA ZA UPIS U 1. RAZRED PRIPREMNOG ILI SREDNJEG OBRAZOVANJA - JESENSKI ROK

Autor: Administrator , 1. 9. 2020. 21:06

ROK: 2. 9. 2020. do 16 sati

Zaprimanje elektronskim putem do isteka roka na adresu:
ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr

Zaprimanje u školi: 2. 9. od 10 do 13 sati

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., 1. rujna 2020. u 12:00 sati objavljene su konačne ljestvice poretka u jesenskome upisnom roku.
Time su kandidati svrstani na ljestvicu poretka nekih od prijavljenih obrazovnih programa ostvarili pravo upisa u taj program. Kraj obrazovnog programa u koji su kandidati ostvarili pravo upisa u stupcu Pravo upisa stoji riječ "DA". Svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa u jesenskome upisnom roku, trebaju do 2. rujna u 16:00 sati u srednju školu osobno ili elektronički dostaviti upisnicu (upis potvrđuju vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici). Nakon objave konačnih ljestvica, upisnicu će preuzeti na svom sučelju pod Moj odabir/Dohvati upisnicu (uz program na kojemu je ostvareno pravo upisa).

[više]

DOSTAVA POTPISANIH PRIJAVNICA ZA UPIS U 1. RAZRED PRIPREMNOG ILI SREDNJEG OBRAZOVANJA - JESENSKI ROK

Autor: Administrator , 28. 8. 2020. 13:04

ROK: 28. - 31. 8. 2020.

Zaprimanje elektronskim putem do isteka roka na adresu:
ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr

Zaprimanje u školi: 31. 8. od 10 do 15 sati

U petak, 28. kolovoza 2020. u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata te će od toga trenutka biti omogućen dohvat prijavnice.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik. U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, prijavnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

VAŽNO! 
Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka. 

Učenici 8. razreda škola u RH svoje će prijavnice moći ispisati sa svog sučelja na kartici "Moj odabir" ili dobiti od razrednika u svojoj osnovnoj školi te ih potpisane na vrijeme moraju elektronički ili osobno dostaviti razredniku do 31. kolovoza 2020. godine u 15:00 sati

Učenici škola u RH koji nisu 8. razred (kandidati za umjetničke škole, ponavljači) od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici "Moj odabir". Dužni su ih potpisane elektronički ili osobno dostaviti do 31. kolovoza 2020. godine u 15:00 sati upisnom povjerenstvu u školu koja ih je aktivirala. 

Kandidati koje je registrirao Središnji prijavni ured od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici "Moj odabir". Dužni su ih potpisane do 31. kolovoza 2020. godine u 15:00 sati sati dostaviti Središnjem prijavnom uredu na adresu e-pošte srednja@azvo.hr

Učenici koji su ostvarili pravo izravnog upisa kao učenici s teškoćama u razvoju na rangiranju koje je završeno 21. kolovoza 2020. NE nose prijavnice u osnovnu školu (jer su svoju prijavu potpisali u županijskom upravnom odjelu). 

Potpisivanjem prijavnice svi kandidati potvrđuju svoju stvarnu namjeru upisa u bilo koji obrazovni program naveden u prijavnici. Aplikacija će kandidata automatski rasporediti na obrazovni program koji mu je najviše na listi prioriteta, a na kojemu prema broju bodova ulazi u upisnu kvotu. Također, ova prijava ne garantira upis u odabrane obrazovne programe, ako upisna kvota u trenutku objave konačnih ljestvica poretka bude popunjena kandidatima s više bodova. Molimo učenike da detaljno provjere prijave programa, minimalne bodovne pragove škola i realno postave svoje prioritete.

[više]

UPISI U 1. RAZRED PRIPREMNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA - JESENSKI ROK

Autor: Administrator , 22. 8. 2020. 10:50

Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., u petak, 21. kolovoza 2020. godine u 12:00 sati započele su prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ.

Prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere traju do 24. kolovoza 2020. (vidljivi su na kartici Obrazovni programi/Programi s ranijim rokom prijave). 

Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021. – Idemo u srednju!“ te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam postupak. 

Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u jesenskom roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji. Naglašavamo svim kandidatima da listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote. 

Posebnu pažnju potrebno je obratiti pri prijavljivanju paralelnih umjetničkih programa na način kako je opisano u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021. – Idemo u srednju! - Učenici koji upisuju umjetničke programe“.

[više]

DOSTAVA POTPISANIH UPISNICA ZA UPIS U 1. RAZRED PRIPREMNOG ILI SREDNJEG OBRAZOVANJA

Autor: Administrator , 26. 7. 2020. 12:10

ROK: 27. - 28. 7. 2020.

Zaprimanje elektronskim putem do isteka roka na adresu:
ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr

Zaprimanje u školi: 27. i 28. 7. od 10 do 13 sati

Kako je najavljeno Odlukom o upisima, 25. srpnja 2020. godine u 12:00 sati ljestvice poretka postale su konačne. Kandidati su ostvarili pravo upisa samo u onaj program na čiju su ljestvicu poretka u tom trenutku bili svrstani, sukladno ostvarenom broju bodova. 

Upisnice su postale dostupne na kartici "Moj odabir" 25. srpnja nakon 12:00 sati. Samim time, nakon objave konačnih ljestvica poretka, kandidati mogu ispisati upisnicu (na kartici "Moj odabir") koju će, zajedno s ostalom dokumentacijom potrebnom za upis, elektronički ili osobno dostaviti u školu. 

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici. U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati upisnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati upisnicu, upisnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Nakon 12:00 sati 25. srpnja kraj obrazovnoga programa u kojemu kandidat ostvaruje pravo upisa u stupcu Pravo upisa prikazana je riječ "Da", a na svim ostalim ljestvicama poretka umjesto plasmana stoji " -". Kandidati koji su stekli pravo upisa u programe za koje je uvjet, uz upisnicu, dostava dodatne dokumentacije, navedeno mogu provjeriti na svom sučelju na kartici Moji rezultati/Detaljno: 

  • liječnička svjedodžba medicine rada (donosi se u srednju školu pri upisu ili, iznimno, kada u trenutku upisa kandidat nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda),
  • dokumente kojima su ostvarili dodatne bodove (osim za natjecanja iz znanja i sporta koja su automatski evidentirana u sustavu).

Potrebne dokumente elektronički ili osobno dostavite Školi 27. ili 28. srpnja 2020. godine. Samo kandidati koji se nisu uspjeli upisati u ljetnom upisnom roku mogu konkurirati na jesenskom upisnom roku za preostala slobodna mjesta.

U jesenskom upisnom roku bit će moguće prijaviti samo obrazovne programe za koje upisna kvota u ljetnom roku nije popunjena. Okvirna slobodna mjesta za jesenski rok bit će poznata od 1. kolovoza 2020. 

Na kartici "Moj odabir" dostupna je za preuzimanje i Potvrda o stečenom pravu upisa koja se koristi za upis u učeničke domove i slične svrhe.

[više]

DOSTAVA POTPISANIH PRIJAVNICA ZA UPIS U 1. RAZRED PRIPREMNOG ILI SREDNJEG OBRAZOVANJA

Autor: Administrator , 20. 7. 2020. 15:15

ROK: 22. - 24. 7. 2020.

Zaprimanje elektronskim putem do isteka roka na adresu:
ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr

Zaprimanje u školi: 22. i 23. 7. od 10 do 13 sati, 24. 7. od 10 do 15 sati
 

U srijedu, 22. srpnja 2020. u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata te će od toga trenutka biti omogućen dohvat prijavnice na www.upisi.hr.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik. U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, prijavnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

VAŽNO! 
Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka. 

- Učenici 8. razreda škola u RH svoje će prijavnice moći ispisati sa svog sučelja na kartici "Moj odabir" ili dobiti od razrednika u svojoj osnovnoj školi te ih potpisane na vrijeme moraju elektronički ili osobno dostaviti razredniku do 24. srpnja 2020. godine u 15:00 sati

- Učenici škola u RH koji nisu 8. razred (kandidati za umjetničke škole, ponavljači) od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici "Moj odabir". Dužni su ih potpisane elektronički ili osobno dostaviti do 24. srpnja 2020. godine u 15:00 sati upisnom povjerenstvu u školu koja ih je aktivirala. 

- Kandidati koje je registrirao Središnji prijavni ured od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici "Moj odabir". Dužni su ih potpisane do 24. srpnja 2020. godine u 15:00 sati dostaviti Središnjem prijavnom uredu na adresu e-pošte srednja@azvo.hr

Potpisivanjem prijavnice svi kandidati potvrđuju svoju stvarnu namjeru upisa u bilo koji obrazovni program naveden u prijavnici. Aplikacija će kandidata automatski rasporediti na obrazovni program koji mu je najviše na listi prioriteta, a na kojemu prema broju bodova ulazi u upisnu kvotu. Također, ova prijava ne garantira upis u odabrane obrazovne programe, ako upisna kvota u trenutku objave konačnih ljestvica poretka bude popunjena kandidatima s više bodova. Molimo učenike da detaljno provjere prijave programa, minimalne bodovne pragove škola i realno postave svoje prioritete.

[više]

NATJEČAJ ZA UPIS PROGRAMA PRIPREMNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 1. 7. 2020. 16:09

Objavljujemo Natječaj za upis programa pripremnog i srednjeg obrazovanja.

[više]

POSTUPAK I ROKOVI PRIJAVA ZA UPIS U PROGRAME SREDNJEG OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Autor: Administrator , 9. 6. 2020. 01:16

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Postupak, način i rokovi prijave za upise u programe srednjeg obrazovanja dostupni su na mrežnoj stranici www.upisi.hr na kojoj se i vrše svi postupci prijavljivanja u sustav i odabira i prijave obrazovnih programa. U tu svrhu na stranici su dostupne brošure za različite tipove učenika i obrazovnih programa sa detaljnim opisom i rokovima postupaka (Redovni učenici Umjetnički programi i odjeli za sportaše, Kandidati iz drugih obrazovnih sustava).

Posebno upozoravamo kandidate za upis koji ove godine NE ZAVRŠAVAJU 8. razred osnovnog obrazovanja da se na vrijeme jave e-poštom ili telefonom tajništvu škole kako bi im bila omogućena prijava u sustav! U poruci treba navesti ime, prezime i OIB kandidata, stupanj obrazovanja (pripremno ili srednje obrazovanje) te vrstu programa (glazbeni ili plesni program). NAPOMENA: u školskoj godini 2020./2021. ne upisujemo kandidate u pripremni program plesnog obrazovanja.

Natječaj za upis u 1. razred pripremnog i srednjeg obrazovanja bit će objavljen na stranicama Škole i osnivača do početka prijave obrazovnih programa 8. srpnja 2020.

[više]

PRIVOLA ZA OBRADU, KORIŠTENJE I OBJAVU SLIKOVNOG I ZVUČNOG ZAPISA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 12. 5. 2020. 17:10

Obrazac Privole dostupan je ovdje.

[više]

NASTAVA NA DALJINU Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 19. 3. 2020. 01:21

Poštovani učenici i roditelji,

Nastava na daljinu u našoj će se školi zbog posebnosti glazbenog i plesnog  obrazovanja odvijati kombinacijom sustava Edmodo i, osobito u pojedinačnoj nastavi instrumenata i pjevanja te nastavi plesa, komunikacijskih kanala WhatsApp, Viber, Zoom, Skype te korištenjem elektronske pošte.

Svi učenici trebaju pristupiti svojim razredima i / ili klasama u  Edmodu korištenjem šifri (kodova) koje će dobiti od svojih nastavnika slijedeći upute u nastavku. Slike na lijevoj strani uputa predstavljaju prozore vidljive korištenjem računala dok one s desne strane predstavljaju zaslone u aplikaciji za telefone i tablete.

Svima želim sreću i uspjeh u ovoj novoj nam pustolovini učenja u digitalnome okružju!

Ravnatelj,
Borut Vidošević, prof.

[više]

OBAVIJEST O PRESTANKU ODRŽAVANJA NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 13. 3. 2020. 15:36

[više]

OTKAZIVANJE NASTUPA I OKUPLJANJA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 12. 3. 2020. 13:33

[više]

58. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA, REGIONALNO - rezultati naših učenika

Autor: Administrator , 2. 3. 2020. 10:36

Čestitamo svim sudionicima i pedagozima!

[više]

REZULTATI NAŠIH UČENIKA NA MEĐUNARODNOM NATJECANJU "DAVORIN JENKO" U BEOGRADU

Autor: Administrator , 2. 3. 2020. 10:22

Naši su učenici roga i trube nastupili na međunarodnom natjecanju puhača "Davorin Jenko" u Beogradu. Čestitamo natjecateljima, nastavnicima Mateji Majić i Tomislavu Špoljaru te klavirskoj suradnici Ivi Šorši!

[više]

KONCERT POD MASKAMA

Autor: Administrator , 19. 2. 2020. 09:26

Nastavljamo tradiciju naših Koncerata pod maskama! U utorak, 25. veljače, u 18 sati koncertna dvorana naše škole postat će mjesto smijeha, radosti i glazbe!

 

[više]

VEČER SKRJABINA - SABRINA ZELIĆ, klavir

Autor: Administrator , 31. 1. 2020. 12:08

Utorak, 4. veljače 2020. u 19,30 sati

Koncertna dvorana Škole

 

[više]

NOĆ MUZEJA - KONCERT UČENIKA ŠKOLE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 31. 1. 2020. 11:01

Učenici škole nastavljaju tradiciju sudjelovanja u Noći muzeja u Muzeju Turopolja.

[više]

OBAVIJEST O POČETKU RADA ORKESTARA I ZBOROVA U 2. POLUGODIŠTU

Autor: Administrator , 7. 1. 2020. 09:50

Mali puhački orkestar počinje s radom 13. siječnja u novom prostoru - dvorani Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Gorica u Vatrogasnom domu, Zagrebačka 3.

Zbor osnovne i zbor srednje škole počinju s radom u utorak, 14. siječnja.

Gudački orkestar počinje s radom 22. siječnja.

[više]

Promjena odluke o početku i završetku školske godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Autor: Administrator , 20. 12. 2019. 12:12

Poštovani roditelji/skrbnici

Zbog dana provedenih u štrajku došlo je do promjene u kalendaru školske godine 2019./2020.

Zimski odmor učenika počinje 24.prosinca 2019. godine i traje do 6. siječnja 2020. godine. Nastava počinje 7. siječnja 2020.

Proljetni odmor učenika počinje 10. travnja 2020. godine i traje do 13. travnja 2020. Nastava počinje 14. travnja 2020.

Nastavna godina završava 26. lipnja 2020., osim za učenike završnog razreda srednje škole, čija nastava završava 29. svibnja 2020.

Roditelji koji su uplatili zimovanje ili skijanje u periodu od 7. do 13. siječnja 2020. neka Školi upute zamolbu za izostajanje učenika sa nastave. Zamolbu naslovite na ravnatelja.

Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja

[više]

BOŽIĆNI PROGRAMI ŠKOLE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 16. 12. 2019. 13:08

 


 

[više]

57. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA, KOMORNI SASTAVI, regionalno

Autor: Administrator , 12. 11. 2019. 09:54

 

Čestitamo!

[više]

REZULTATI NAŠIH UČENIKA NA MEĐUNARODNOM NATJECANJU MLADIH TRUBAČA STARA ZAGORA U BUGARSKOJ

Autor: Administrator , 7. 11. 2019. 12:20

Odlične vijesti stižu nam iz Bugarske! Na Međunarodnom natjecanju mladih trubača, koje se od 4. do 8. studenog 2019. održava u bugarskom gradu Stara Zagora, naši učenici trube ostvarili su izvrsne rezultate: Stefan Gjorgiev osvojio je prvo mjesto i prvu nagradu te Grand Prix (veliku nagradu) natjecanja, dok su Veronika Kantarević i Tibor Rajtarić osvojili druge nagrade!

U petak, 8. studenog, prigodom svečane podjele nagrada, održat će se koncert na kojem će nastupiti i Stefan Gjorgiev izvodeći Koncert Vjačeslava Šelokova uz Orkestar opere Stara Zagora i maestra Kasimira Krasheva. Pored njega nastupit će i prvonagrađeni trubači iz ostalih kategorija te članovi žirija.

Svim našim učenicima te njihovom profesoru Tomislavu Špoljaru i korepetitorici, profesorici Ivi Šorši, iskrene čestitke!

  

[više]

CELLOWEEN

Autor: Administrator , 24. 10. 2019. 23:11

Ponedjeljak, 28. listopada u 19 sati
Stari grad Lukavec
Lužec ul. 7
Lukavec

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


Tražilica
 
Kalendar
« Kolovoz 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 
Oglasna ploča
 
Nastupi i natjecanja
 
Arhiva dokumenata
 
Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
 
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
 
Korisni linkovi
 
 > Naslovnica
CMS za škole logo
Umjetnička škola Franje Lučića / Slavka Kolara 39, HR-10410 Velika Gorica / ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr / ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr
preskoči na navigaciju