2020-09-04 22:51:38

NAKNADNI ROK UPISA 1. RAZREDA PRIPREMNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA: 4. - 21. RUJNA

Sukladno točki XX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., učenici koji nisu ostvarili pravo upisa u ljetnom ili jesensko upisnom roku ili oni koji se nisu u ljetnom i jesenskom roku prijavljivali za upis, mogu se prijaviti za upis u naknadnom roku u srednju školu u program obrazovanja u kojem je nakon jesenskoga upisnoga roka ostalo slobodnih mjesta (objava slobodnih mjesta dostupna je na www.upisi.hr ). 


Učenici moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole. U školama u kojima je to uvjet za upis, moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti. Škola za te učenike organizira provjeru na dan dostave dokumentacije. Učenici se u naknadnom roku prijavljuju i upisuju u srednjoj školi u razdoblju od 4. do 21. rujna 2020. godine. Potrebno je osobno ili elektronički srednjoj školi dostaviti pisani zahtjev učenika za upis u školu te svu potrebnu dokumentaciju - potom se ispisuje upisnica, roditelj/skrbnik i učenik je potpisuju i nakon toga se ispunjavanje i toga uvjeta označuje u sustavu i učenik je upisan u srednju školu. Postupak upisa na naknadnom roku moguće je napraviti osobno u školi ili elektronički putem, ovisno o dogovoru učenika sa srednjom školu u koju je podnio pisani zahtjev za upis.

Kandidati koji osnovnoškolsko obrazovanje završavaju izvan obrazovnoga sustava RH, kandidati koji žele nastaviti srednjoškolsko obrazovanje te kandidati koji su osnovnoškolsko obrazovanje završili u institucijama za obrazovanje odraslih, a nisu ispunili registracijski obrazac na ljetnom ili jesenskom roku trebaju se prije dolaska u školu javiti Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na e-mail srednja@azvo.hr ili na broj telefona 01/6274-849. 

Učenici koji prijavljuju paralelne umjetničke (glazbene ili plesne) programe, a umjetnička škola ih nije u ljetnom ili jesenskom roku aktivirala u sustavu (ako jest, ponovna aktivacija nije potrebna, neovisno prijavljuju li u naknadom roku program u drugoj ili istoj školi), moraju od umjetničke škole zatražiti aktivaciju, a zatim se može izvršiti prijava.


Umjetnička škola Franje Lučića